Miło nam poinformować, że portale: Alterweb, Cena Biznesu i Poradnik Przedsiębiorcy objęły niniejszy projekt Patronatem Medialnym!

Alterweb     Cena Biznesu     Poradnik Pracownika


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 04.05.2021 r. biuro projektu będzie nieczynne.


Szanowni Państwo,


w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym kontakt z kadrą projektu możliwy będzie WYŁĄCZNIE telefonicznie i mailowo. Dokumenty prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, a w wyjątkowych sytuacjach prosimy o pozostawienie ich w skrzynce pocztowej znajdującej się na półpiętrze.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r. biuro projektu będzie nieczynne. Natomiast 31.12.2020 r. biuro czynne będzie w godzinach 8:00 - 14:00.


Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego złożonych w ramach dodatkowej tury. Wszystkie informację dotyczące rozliczeń zostaną do Państwa indywidualnie przesłane  drogą mailową.

lista rankingowa wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 24.08.2020 r. biuro projektu będzie nieczynne.


UWAGA

Miło nam poinforormować, iż uruchomiliśmy dodatkowe środki przeznaczone na finansowe wsparcie pomostowe firm założonych w ramach projektu. Wnioski ws. otrzymania pomocy należy składać do 13.08.2020. Szczegóły poniżej:

REGULAMIN

WNIOSEK (wersja edytowalna)

KARTA OCENY


Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w ramach III tury.

lista rankingowa wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe


Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w ramach II tury.

lista rankingowa wniosków o przedłużone finansowe wsparcie pomostowe


Szanowni Państwo,

w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia od dn. 13.03.2020 do odwołania zmieniony zostaje tryb pracy Biur Projektów. Z kadrą projektu możliwy będzie WYŁĄCZNIE kontakt telefoniczny i mailowy. Dokumenty prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, a w wyjątkowych sytuacjach prosimy o pozostawienie ich w skrzynce pocztowej znajdującej się na półpiętrze.

Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Uczestnicy projektu,  którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej, otrzymają jednorazową dotację oraz pierwszą transzę wsparcia pomostowego niezwłocznie po otrzymaniu przez Instytut środków na ten cel (prognozujemy, iż wypłata środków nastąpi do dn. 15.02.2020 r.).


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 19.12.2019 r. biuro projektu czynne będzie w godzinach 8:00 - 13:00. Natomiast w dniach 24.12. oraz 31.12.2019 r. biuro czynne będzie w godzinach 8:00 - 14:00.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż po rezygnacji uczestniczki o numerze B 51K/1/2019, finansowe wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma uczestniczka o numerze B 62K/1/2019 znajdująca się na liście rezerwowej.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż po rezygnacji uczestniczki o numerze B 42K/1/2019, finansowe wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma uczestniczka o numerze B 51K/1/2019 znajdująca się na liście rezerwowej.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż po rezygnacji uczestnika o numerze B 46M/1/2019, finansowe wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma uczestnik o numerze B 21M/1/2019 znajdujący się na liście rezerwowej.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż po skreśleniu z listy uczestnika o numerze B 45M/1/2019, finansowe wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma uczestnik o numerze B 39M/1/2019 znajdujący się na liście rezerwowej.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż zmianie ulegają terminy składania wniosków o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego. Termin składania wniosków dla Uczestników II tury rekrutacji upływa 07.04.2020 r. Uczestników III tury rekrutacji obowiązuje termin do 05.05.2020 r.


Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w ramach I tury.

lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ biznesplanów złożonych przez Uczestników III tury (biznesplany złożone do 8 października br.) w ramach projektu  "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

ostateczna lista rankingowa


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury (biznesplany złożone do 20 września br.) w ramach projektu  "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

ostateczna lista rankingowa


 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w ramach wsparcia pomostowego w projekcie „Firma 50+…” rozliczać można jedynie kwoty NETTO. Podatek VAT jest tutaj wkładem własnym i nie ma możliwości finansowania go w projekcie.

Poniżej załączamy instrukcję wypełniania zestawienia rozliczenia pomostowego. Ważne jest, aby każda rubryka zestawienia została poprawnie uzupełniona.

ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO - INSTRUKCJA


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ biznesplanów złożonych przez Uczestników III tury w ramach projektu  "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

wstępna lista rankingowa

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego! Wniosek złożyć należy w biurze projektu w terminie do dnia 08.11.2019 r. (I tura)


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury w ramach projektu  "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

wstępna lista rankingowa

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy (w ramach III tury szkoleń), uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż termin składania biznesplanów w ramach drugiej tury projektu mija 20 września. Przypominamy jednocześnie, iż należy złożyć dwa komplety dokumentów (biznesplan, zestawienie wydatków, oświadczenie).


Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zestawienie niezbędne do rozliczenia jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

ROZLICZENIE - dotacja

ROZLICZENIE - instrukcja rozliczenia dotacji

ROZLICZENIE - wsparcie pomostowe I okres

ROZLICZENIE - wsparcie pomostowe II okres

Wypełnione, wydrukowane i podpisane zestawienia należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu.

Uwaga!
1. Jeśli na jednej fakturze znajdują się zakupy z dwóch lub więcej pozycji z biznesplanu, wówczas każdy zakup (towar/usługa) musi znajdować się w oddzielnym wierszu.
2. Jeśli na fakturze znajduje się kilka towarów zakupionych z jednej pozycji z biznesplanu, to taką fakturę całą umieszczamy w jednym wierszu.
3. Zaleca się, aby kolejność poszczególnych wydatków była zgodna z kolejnością wydatków ujętych w biznesplanie.


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy (w ramach II tury szkoleń), uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”  z listy rezerwowej.

LISTA RANKINGOWA (uwzględniająca rezultat weryfikacji predyspozyzji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wstępne wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”  po III turze rekrutacji.

LISTA RANKINGOWA  (uwzględniająca rezultat weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50. roku życia z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego" po II turze rekrutacji, uwzględniającą rezultat weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

LISTA RANKINGOWA (po weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

LISTA RANKINGOWA (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej oraz wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

wstępne wyniki oceny merytorycznej

wyniki oceny formalnej 


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy, uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone projektowi "Firma 50+ edycja III...". Spotkanie odbędzie się w piątek (19 kwietnia) o godz. 10:00 oraz we wtorek (23 kwietnia) o godz. 10:00 w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 55 w Łodzi.

Obowiązkowe zapisy na spotkania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”.

LISTA wstępna

LISTA (po odwołaniach)

LISTA ostateczna (po odwołaniach i weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności)


Szanowni Państwo,

miło nam poinformwać, iż nasz projekt uzyskał patronat madialny jednego z najbardziej znanych w Polsce blogów dotyczących przedsiębiorczości - Zarabianie na śniadanie. Zapraszamy do lektury (zarabianienasniadanie.pl).


Szanowni Państwo,

protokoły wyboru usługobiorców w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych znajdują się na stronie Instytutu.


Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone projektowi "Firma 50+ edycja III...". Spotkanie odbędzie się w czwartek (7 lutego) o godz. 10:00 oraz we wtorek (12 lutego) o godz. 10:00 w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 55 w Łodzi.

Obowiązkowe zapisy na spotkania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy do udziału w projekcie Firma 50+ edycja 3 - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego.

Czy chcesz otrzymać:

• 26 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?
• bezzwrotne miesięczne wsparcie pomostowe na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem firmy w wysokości do 2 000,00 zł miesięcznie (nawet przez 11 m-cy)?
• niezbędne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu założenia i prowadzenia firmy?

 Sprawdź, czy zamieszkujesz obszar objęty wspraciem!