Miło nam poinformować, że portale: Alterweb, Cena Biznesu i Poradnik Przedsiębiorcy objęły niniejszy projekt Patronatem Medialnym!

Alterweb     Cena Biznesu     Poradnik Pracownika


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej biznesplanów złożonych przez Uczestników II tury w ramach projektu  "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy (w ramach III tury szkoleń), uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż termin składania biznesplanów w ramach drugiej tury projektu mija 20 września. Przypominamy jednocześnie, iż należy złożyć dwa komplety dokumentów (biznesplan, zestawienie wydatków, oświadczenie).


Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zestawienie niezbędne do rozliczenia jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

ROZLICZENIE - dotacja

ROZLICZENIE - instrukcja rozliczenia dotacji

ROZLICZENIE - wsparcie pomostowe I okres

Wypełnione, wydrukowane i podpisane zestawienia należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze projektu.

Uwaga!
1. Jeśli na jednej fakturze znajdują się zakupy z dwóch lub więcej pozycji z biznesplanu, wówczas każdy zakup (towar/usługa) musi znajdować się w oddzielnym wierszu.
2. Jeśli na fakturze znajduje się kilka towarów zakupionych z jednej pozycji z biznesplanu, to taką fakturę całą umieszczamy w jednym wierszu.
3. Zaleca się, aby kolejność poszczególnych wydatków była zgodna z kolejnością wydatków ujętych w biznesplanie.


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy (w ramach II tury szkoleń), uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie  „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”  z listy rezerwowej.

LISTA RANKINGOWA (uwzględniająca rezultat weryfikacji predyspozyzji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wstępne wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”  po III turze rekrutacji.

LISTA RANKINGOWA  (uwzględniająca rezultat weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną LISTĘ RANKINGOWĄ osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50. roku życia z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego" po II turze rekrutacji, uwzględniającą rezultat weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

LISTA RANKINGOWA (po weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej)

wyniki oceny formalnej i merytorycznej (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)

wstępne wyniki oceny formalnej i merytorycznej

wyniki oceny formalnej


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

LISTA RANKINGOWA (PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ)


Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej oraz wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu "Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego".

wstępne wyniki oceny merytorycznej

wyniki oceny formalnej 


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wszyscy uczestnicy projektu zainteresowani założeniem działalności gospodarczej, którzy przystąpili do testu wiedzy, uzyskali niezbędnie minimum punktowe.


Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone projektowi "Firma 50+ edycja III...". Spotkanie odbędzie się w piątek (19 kwietnia) o godz. 10:00 oraz we wtorek (23 kwietnia) o godz. 10:00 w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 55 w Łodzi.

Obowiązkowe zapisy na spotkania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”.

LISTA wstępna

LISTA (po odwołaniach)

LISTA ostateczna (po odwołaniach i weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności)


Szanowni Państwo,

miło nam poinformwać, iż nasz projekt uzyskał patronat madialny jednego z najbardziej znanych w Polsce blogów dotyczących przedsiębiorczości - Zarabianie na śniadanie. Zapraszamy do lektury (zarabianienasniadanie.pl).


Szanowni Państwo,

protokoły wyboru usługobiorców w ramach przeprowadzonych zapytań ofertowych znajdują się na stronie Instytutu.


Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone projektowi "Firma 50+ edycja III...". Spotkanie odbędzie się w czwartek (7 lutego) o godz. 10:00 oraz we wtorek (12 lutego) o godz. 10:00 w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 55 w Łodzi.

Obowiązkowe zapisy na spotkania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zapraszamy do udziału w projekcie Firma 50+ edycja 3 - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego.

Czy chcesz otrzymać:

• 26 000,00 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?
• bezzwrotne miesięczne wsparcie pomostowe na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem firmy w wysokości do 2 000,00 zł miesięcznie (nawet przez 11 m-cy)?
• niezbędne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu założenia i prowadzenia firmy?

 Sprawdź, czy zamieszkujesz obszar objęty wspraciem!