CELEM GŁÓWNYM projektu jest założenie 96 trwałych firm w woj. łódzkim przez 96 ze 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie firmy. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące słabo zaludnione obszary województwa łódzkiego (DEGURBA 3).

OKRES REALIZACJI projektu: od 2019-01-01 do 2020-09-30


OBSZAR: obszary słabo zaludnione woj. łódzkiego (DEGURBA 3)


UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

 

Wartość projektu: 5 171 239,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 912 677,09 zł