TURA I

01.2019 - ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram)

02-03.2019 - szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu (harmonogram)

02-03.2019 - doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (harmonogram)

04.2019 - ocena merytoryczna i wybór biznesplanów

05.2019 - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

05-10.2019 - podstawowe finansowe wsparcie pomostowe

05.2019-04.2020 - merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym

11.2019-03.2020 - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

 

TURA II

05.2019 - ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram) (harmonogram-tura dodatkowa)

06-07.2019 - szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu (harmonogram) (harmonogram-tura dodatkowa)

06-07.2019 - doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (harmonogram) (harmonogram - tura dodatkowa)

09.2019 - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

09.2019-02.2020 - podstawowe finansowe wsparcie pomostowe

09.2019-08.2020 - merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym

03-07.2020 - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe