TURA I

01.2019 - ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram)

02-03.2019 - szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu (harmonogram)

02-03.2019 - doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (harmonogram)

05.2019 - ocena merytoryczna i wybór biznesplanów

07.2019 - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

07-12.2019 - podstawowe finansowe wsparcie pomostowe

11.2019-06.2020 - merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym

01.2020-06.2020 - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

 

TURA II

05.2019 - ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej (harmonogram) (harmonogram-tura dodatkowa)

06-07.2019 - szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu (harmonogram) (harmonogram-tura dodatkowa)

06-07.2019 - doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (harmonogram) (harmonogram - tura dodatkowa)

11.2019-01.2020 - dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

11.2019-06.2020 - podstawowe finansowe wsparcie pomostowe

12.2019-11.2020 - merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym

05-11.2020 - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe

 

HARMONOGRAM MERYTORYCZNEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO