Wszyscy uczestnicy projektu będą brać udział w bloku szkoleniowo-doradczym, składającym się z:
•    szkoleń grupowych z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
•    doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu.
Podczas szkoleń zapewniamy obiad i przerwę kawową. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania kosztów dojazdu na spotkania w ramach bloku szkoleniowo-doradczego.
W rezultacie uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia własnej firmy.

Następnie 80% uczestników projektu (tj. 96 osób) otrzyma:

•    jednorazową, bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 
do 26 000 zł;

•    podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł przez okres 6 miesięcy;

•   merytoryczne wsparcie pomostowe w postaci usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Ponadto 60% uczestników projektu, którzy otrzymają dotację i podstawowe wsparcie pomostowe (tj. 58 osób) otrzyma dodatkowe przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł przez okres 5 miesięcy.